aaa

abc

bbb

Advertisements

Thông Báo

Trang này chúng tôi tạm thời không cập nhật thêm đĩa vào nữa mà đưa thêm đĩa vào trang ngắn hơn: http://diaphat.wordpress.com
Hoặc http://diaphat.co.cc
Chúng tôi cũng dần dần chuyển các đĩa ở trang này qua trang mới
Mong quý vị qua trang mới để tìm các đĩa mới cập nhật.

NhatBoNhatBai-QNgai-TTamMan.DAT

Mời các bạn xem tiếp ở trang:

http://diaphat.wordpress.com

ChiecBongLangTham-TThienThuan.DAT

ChiecBongLangTham-TThienThuan.DAT.001 (99 MB)

http://www.megaupload.com/?d=DC1HRIDI

ChiecBongLangTham-TThienThuan.DAT.002 (99 MB)

http://www.megaupload.com/?d=A69HCFZI

ChiecBongLangTham-TThienThuan.DAT.003 (99 MB)

http://www.megaupload.com/?d=LSG4CC0W

ChiecBongLangTham-TThienThuan.DAT.004 (99 MB)

http://www.megaupload.com/?d=W1G71I6F

ChiecBongLangTham-TThienThuan.DAT.005 (99 MB)

http://www.megaupload.com/?d=2SDYHTOD

ChiecBongLangTham-TThienThuan.DAT.006 (99 MB)

http://www.megaupload.com/?d=IBLEWV4F

ChiecBongLangTham-TThienThuan.DAT.007 (97.83 MB)

http://www.megaupload.com/?d=RAEFZNYJ

 

AnChayAnMan-2-TPhuocTien.DAT

AnChayAnMan-1-TPhuocTien.DAT.001 (96 MB)

http://www.megaupload.com/?d=5SGGN0MW

AnChayAnMan-1-TPhuocTien.DAT.002 (96 MB)

http://www.megaupload.com/?d=QLXMDP7R

AnChayAnMan-1-TPhuocTien.DAT.003 (96 MB)

http://www.megaupload.com/?d=ZWQR1FPI

AnChayAnMan-1-TPhuocTien.DAT.004 (96 MB)

http://www.megaupload.com/?d=8QTDLU29

AnChayAnMan-1-TPhuocTien.DAT.005 (96 MB)

http://www.megaupload.com/?d=4SG8YL1W

AnChayAnMan-1-TPhuocTien.DAT.006 (96 MB)

http://www.megaupload.com/?d=6W7JBJ3V

AnChayAnMan-1-TPhuocTien.DAT.007 (91.68 MB)

http://www.megaupload.com/?d=O70X97P5

————

AnChayAnMan-2-TPhuocTien.DAT.001 (97 MB)

http://www.megaupload.com/?d=D3WNEIGD

AnChayAnMan-2-TPhuocTien.DAT.002 (97 MB)

http://www.megaupload.com/?d=QSMVRW54

AnChayAnMan-2-TPhuocTien.DAT.003 (97 MB)

http://www.megaupload.com/?d=XDFX2ZA2

AnChayAnMan-2-TPhuocTien.DAT.004 (97 MB)

http://www.megaupload.com/?d=B9NIN8IF

AnChayAnMan-2-TPhuocTien.DAT.005 (97 MB)

http://www.megaupload.com/?d=X1IR6EOY

AnChayAnMan-2-TPhuocTien.DAT.006 (91.47 MB)

http://www.megaupload.com/?d=VFGP3MXN

 

MP3.ThuyetGiangKinhPhapHoa-TThanhTu.rar

MP3.ThuyetGiangKinhPhapHoa-TThanhTu.part1.rar (100 MB)

http://www.megaupload.com/?d=B5Z7K2XR

MP3.ThuyetGiangKinhPhapHoa-TThanhTu.part2.rar (100 MB)

http://www.megaupload.com/?d=QG4D8K0A

MP3.ThuyetGiangKinhPhapHoa-TThanhTu.part3.rar (100 MB)

http://www.megaupload.com/?d=4TM9J7EQ

MP3.ThuyetGiangKinhPhapHoa-TThanhTu.part4.rar (100 MB)

http://www.megaupload.com/?d=V06NCSSM

MP3.ThuyetGiangKinhPhapHoa-TThanhTu.part5.rar (100 MB)

http://www.megaupload.com/?d=IST8YB5Y

MP3.ThuyetGiangKinhPhapHoa-TThanhTu.part6.rar (100 MB)

http://www.megaupload.com/?d=AJHJK1LH

MP3.ThuyetGiangKinhPhapHoa-TThanhTu.part7.rar (96.82 MB)

http://www.megaupload.com/?d=E4N68BYP

 

Kinh

Tập hợp kinh tụng

http://www.megaupload.com/?f=VB3MZRA8

Previous Older Entries